Sumar:

Directivă 44 din 2002 - privind cerinţele minime de securitate şi sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscurile generate de agenţi fizici (vibraţii) [a şaisprezecea directivă specială în sensul articolului 16 alineatul (1) din Directiva 89/391/CEE]

Art. 3

Valorile limită ale expunerii şi valorile de expunere de declanşare a acţiunii
(1) Pentru vibraţiile transmise sistemului mână-braţ:
(a) valoarea limită a expunerii zilnice standardizată la o perioadă de referinţă de opt ore este de 5 m/s2;
(b) valoarea expunerii zilnice de declanşare a acţiunii standardizată la o perioadă de referinţă de opt ore este de 2,5 m/s2.
Expunerea lucrătorilor la vibraţiile transmise sistemului mână-braţ este evaluată sau măsurată în temeiul dispoziţiilor din anexă partea A punctul 1.
(2) Pentru vibraţiile transmise întregului corp:
(c) valoarea limită a expunerii zilnice standardizată la o perioadă de referinţă de opt ore este de 1,15 m/s2 sau, la alegerea statului membru în cauză, o valoare a dozei de vibraţii de 21 m/s1,75;
(d) valoarea de acţiune a expunerii zilnice de declanşare a acţiunii standardizată la o perioadă de referinţă de opt ore este de 0,5 m/s2 sau, la alegerea statului membru în cauză, o valoare a dozei de vibraţii de 9,1 m/s1,75;
Expunerea lucrătorilor la vibraţiile transmise întregului corp este evaluată sau măsurată în temeiul dispoziţiilor punctului (1) din partea B din anexă.


SECŢIUNEA II


OBLIGAŢIA ANGAJATORILOR

 

Pentru a publica un comentariu trebuie sa fiți logat!

Vă rugăm să completați formularul de login .