Sumar:

Directivă 44 din 2002 - privind cerinţele minime de securitate şi sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscurile generate de agenţi fizici (vibraţii) [a şaisprezecea directivă specială în sensul articolului 16 alineatul (1) din Directiva 89/391/CEE]

Art. 4

Stabilirea şi evaluarea riscurilor
(1) În executarea obligaţiilor definite la Art6 alineatul (3) şi la Art9 alineatul (1) din Directiva 89/391/CEE, angajatorul evaluează şi, dacă este necesar, măsoară nivelurile vibraţiilor mecanice la care sunt expuşi lucrătorii. Măsurarea se efectuează în conformitate cu partea A punctul 2 sau partea B punctul 2 din anexa la prezenta directivă, după caz.
(2) Nivelul expunerii la vibraţia mecanică poate fi evaluat prin intermediul observării practicilor de lucru specifice şi prin trimiterea la informaţiile relevante cu privire la magnitudinea probabilă a vibraţiilor corespunzătoare echipamentelor sau tipurilor de echipamente utilizate în condiţiile specifice de utilizare, inclusiv informaţiile de această natură furnizate de producătorul echipamentului. Această operaţiune se deosebeşte de măsurare, care necesită utilizarea unei aparaturi specifice şi a unei metodologii corespunzătoare.
(3) Evaluarea şi măsurarea prevăzute la alineatul (1) sunt planificate şi se efectuează de către serviciile competente la intervale corespunzătoare, ţinând seama în special de dispoziţiile articolului 7 din Directiva 89/391/CEE privind competenţele (servicii sau persoane) necesare. Datele obţinute din evaluarea şi măsurarea nivelului expunerii la vibraţiile mecanice se păstrează într-o formă adecvată pentru a permite consultarea la o dată ulterioară.
(4) În temeiul articolului 6 alineatul (3) din Directiva 89/391/CEE, angajatorul acordă o atenţie specială, în momentul evaluării riscurilor, următoarelor elemente:
(a) nivelul, tipul şi durata expunerii, inclusiv orice expunere la vibraţii intermitente sau la şocuri repetate;
(b) valorile limită ale expunerii şi valorile de expunere de declanşare a acţiunii prevăzute la Art3 din prezenta directivă;
(c) orice efecte privind sănătatea şi securitatea lucrătorilor cu risc deosebit;
(d) orice efecte indirecte asupra securităţii lucrătorilor ce rezultă din interacţiuni între vibraţiile mecanice şi locul de muncă sau alte echipamente de lucru;
(e) informaţiile furnizate de producătorii echipamentelor de lucru în conformitate cu directivele comunitare relevante;
(f) existenţa echipamentelor de înlocuire destinate să reducă nivelurile de expunere la vibraţiile mecanice;
(g) extinderea expunerii la vibraţii transmise întregului corp în afara orelor de lucru sub responsabilitatea angajatorului;
(h) condiţiile de muncă speciale, cum ar fi temperaturile scăzute;
(i) informaţiile corespunzătoare obţinute din supravegherea sănătăţii, inclusiv informaţii publicate, în măsura în care este posibil.
(5) Angajatorul trebuie să dispună de o evaluare a riscurilor în conformitate cu Art9 alineatul (1) litera (a) din Directiva 89/391/CEE şi trebuie să identifice măsurile care trebuie luate în conformitate cu articolele 5 şi 6 din prezenta directivă. Evaluarea riscului este înregistrată pe un suport adecvat, în conformitate cu legislaţia şi cu practicile naţionale; aceasta trebuie să includă o justificare a angajatorului conform căreia natura şi amploarea riscurilor legate de vibraţiile mecanice nu justifică o evaluare mai completă a riscurilor. Evaluarea riscurilor este actualizată periodic, în special dacă s-au produs schimbări semnificative sau dacă rezultatele supravegherii sănătăţii arată că este necesară.


 

Pentru a publica un comentariu trebuie sa fiți logat!

Vă rugăm să completați formularul de login .