Sumar:

Directivă 44 din 2002 - privind cerinţele minime de securitate şi sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscurile generate de agenţi fizici (vibraţii) [a şaisprezecea directivă specială în sensul articolului 16 alineatul (1) din Directiva 89/391/CEE]

Art. 5

Dispoziţii destinate evitării sau reducerii expunerii
(1) Ţinând seama de progresul tehnic şi de disponibilitatea măsurilor de reducere a riscului la sursă, riscurile care decurg din expunerea la vibraţiile mecanice sunt eliminate la sursă sau sunt reduse la minimum.
Reducerea acestor riscuri se întemeiază pe principiile generale de prevenire prevăzute la Art6 alineatul (2) din Directiva 89/391/CEE.
(2) Pe baza evaluării riscului prevăzute la Art4 , din momentul în care valorile de acţiune ale expunerii prevăzute la Art3 alineatul (1) litera (b) şi alineatul (2) litera (b) sunt depăşite, angajatorul instituie şi pune în aplicare un program de măsuri tehnice şi organizatorice menite să reducă la minimum expunerea la vibraţii mecanice şi riscurile legate de aceasta, ţinând seama în special de:
(a) alte metode de lucru care necesită o expunere mai scăzută la vibraţii mecanice;
(b) alegerea echipamentelor de lucru adecvate, concepute corespunzător din punct de vedere ergonomic şi, ţinând seama de munca ce urmează a fi efectuată, care să producă cele mai puţine vibraţii posibile;
(c) furnizarea de echipamente auxiliare care reduc riscul leziunilor provocate de vibraţii, cum ar fi scaunele care atenuează eficient vibraţia întregului corp şi mânerele care reduc vibraţiile transmise sistemului mână-braţ;
(d) programe corespunzătoare de întreţinere pentru echipamentele de lucru, locul de muncă şi sistemele de la locul de muncă;
(e) conceperea şi amplasarea locurilor de muncă şi a posturilor de lucru;
(f) informarea şi formarea adecvată a lucrătorilor în vederea utilizării corecte şi sigure a echipamentelor pentru a le reduce la minim expunerea la vibraţiile mecanice;
(g) limitarea duratei şi intensităţii expunerii;
(h) programe de lucru corespunzătoare cu perioade de odihnă adecvate;
(i) furnizarea de îmbrăcăminte pentru protejarea lucrătorilor expuşi împotriva frigului şi umezelii.
(3) În orice caz, lucrătorii nu sunt expuşi deasupra valorii limită a expunerii.
Dacă, în ciuda măsurilor luate de angajator pentru a respecta prezenta directivă, valoarea limită a expunerii este depăşită, angajatorul ia măsuri imediate pentru a reduce expunerea sub valoarea limită a expunerii. Acesta identifică motivele pentru care valoarea limită a expunerii a fost depăşită şi modifică în consecinţă măsurile de protecţie şi prevenire, pentru a preveni o nouă depăşire a acesteia.
(4) În temeiul articolului 15 din Directiva 89/391/CEE, angajatorul adaptează măsurile prevăzute în prezentul articol la necesităţile lucrătorilor expuşi unui risc deosebit.


 

Pentru a publica un comentariu trebuie sa fiți logat!

Vă rugăm să completați formularul de login .