Sumar:

Directivă 44 din 2002 - privind cerinţele minime de securitate şi sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscurile generate de agenţi fizici (vibraţii) [a şaisprezecea directivă specială în sensul articolului 16 alineatul (1) din Directiva 89/391/CEE]

Art. 6

Informarea şi formarea lucrătorilor
Fără a aduce atingere articolelor 10 şi 12 din Directiva 89/391/CEE, angajatorul se asigură că lucrătorii expuşi riscurilor generate de vibraţii mecanice la locul de muncă sau reprezentanţii acestora beneficiază de informaţii şi formare cu privire la rezultatul evaluării riscurilor prevăzute la Art4 alineatul (1) din prezenta directivă cu privire în special la:
(a) măsurile luate în aplicarea prezentei directive pentru a elimina sau reduce la minimum riscurile vibraţiilor mecanice;
(b) valorile limită ale expunerii şi valori de expunere de declanşare a acţiunii;
(c) rezultatele evaluărilor şi măsurărilor vibraţiei mecanice efectuate în conformitate cu Art4 din prezenta directivă şi leziunile potenţiale produse de echipamentele de lucru utilizate;
(d) cum şi de ce trebuie detectate şi raportate semnele de leziune;
(e) condiţiile în care lucrătorii sunt îndreptăţiţi la supravegherea sănătăţii;
(f) practici de lucru sigure pentru minimizarea expunerii la vibraţii mecanice.


 

Pentru a publica un comentariu trebuie sa fiți logat!

Vă rugăm să completați formularul de login .