Sumar:

Directivă 44 din 2002 - privind cerinţele minime de securitate şi sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscurile generate de agenţi fizici (vibraţii) [a şaisprezecea directivă specială în sensul articolului 16 alineatul (1) din Directiva 89/391/CEE]

Art. 9

Perioade de tranziţie
În ceea ce priveşte punerea în aplicare a obligaţiilor prevăzute la Art5 alineatul (3), statele membre, după consultarea partenerilor sociali, cu respectarea legislaţiilor sau practicilor naţionale, sunt îndreptăţite să facă uz de o perioadă de tranziţie maximă de 5 ani de la 6 iulie 2005, în care sunt utilizate echipamente de lucru care au fost puse la dispoziţia lucrătorilor înainte de 6 iulie 2007 şi care nu permit respectarea valorilor limită ale expunerii, ţinând seama de ultimele progrese tehnice sau de măsurile organizatorice luate. În ceea ce priveşte echipamentele utilizate în agricultură şi silvicultură, statele membre au dreptul să extindă perioada de tranziţie maximă cu încă cel mult patru ani.


 

Pentru a publica un comentariu trebuie sa fiți logat!

Vă rugăm să completați formularul de login .