Sumar:

Directivă 44 din 2002 - privind cerinţele minime de securitate şi sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscurile generate de agenţi fizici (vibraţii) [a şaisprezecea directivă specială în sensul articolului 16 alineatul (1) din Directiva 89/391/CEE]

Art. 13

Rapoarte
Statele membre raportează Comisiei la fiecare cinci ani cu privire la aplicarea dispoziţiilor prezentei directive, indicând punctele de vedere ale partenerilor sociali. Raportul conţine o descriere a celor mai bune practici de prevenire a vibraţiilor cu efect dăunător asupra sănătăţii şi a altor forme de organizare a muncii, împreună cu măsurile luate de statele membre pentru difuzarea celor mai bune practici.
Pe baza acestor rapoarte, Comisia desfăşoară o evaluare globală a punerii în aplicare a directivei, inclusiv pe baza cercetărilor şi a informaţiilor ştiinţifice şi informează Parlamentul European, Consiliul, Comitetul Economic şi Social şi Comitetul consultativ pentru securitate, igienă şi protecţia sănătăţii la locul de muncă cu privire la aceasta şi, dacă este necesar, propune modificări.


 

Pentru a publica un comentariu trebuie sa fiți logat!

Vă rugăm să completați formularul de login .