Sumar:

Directivă 40 din 2004 - privind cerinţele minime de securitate şi sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscuri generate de agenţii fizici (câmpuri electromagnetice) [a optsprezecea directivă specială în sensul articolului 16 alineatul (1) din Directiva 89/391/CEE]

Art. 1

Obiectivul şi domeniul de aplicare
(1) Prezenta directivă, care este a optsprezecea directivă specială în sensul articolului 16 alineatul (1) din Directiva 89/391/CEE, stabileşte cerinţe minime în materie de protecţie a lucrătorilor împotriva riscurilor pentru sănătatea şi securitatea lor, care rezultă sau pot rezulta din expunerea la câmpuri electromagnetice (de la 0 Hz la 300 GHz) în timpul lucrului.
(2) Prezenta directivă se referă la riscurile pentru sănătatea şi securitatea lucrătorilor pe care le generează efectele recunoscute ca nocive pe termen scurt asupra corpului uman, provocate de circulaţia curenţilor induşi şi de absorbţia de energie, precum şi de curenţii de contact.
(3) Prezenta directivă nu se referă la efectele pe termen lung evocate.
(4) Prezenta directivă nu se referă la riscurile care decurg din contactul cu conductori sub tensiune.
(5) Directiva 89/391/CEE se aplică în totalitate întregului domeniu menţionat la alineatul (1), fără să aducă atingere dispoziţiilor mai restrictive sau mai specifice conţinute în prezenta directivă.


 

Pentru a publica un comentariu trebuie sa fiți logat!

Vă rugăm să completați formularul de login .