Sumar:

Directivă 40 din 2004 - privind cerinţele minime de securitate şi sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscuri generate de agenţii fizici (câmpuri electromagnetice) [a optsprezecea directivă specială în sensul articolului 16 alineatul (1) din Directiva 89/391/CEE]

Art. 4

Determinarea expunerii şi evaluarea riscurilor
(1) În îndeplinirea obligaţiilor definite în Art6 alineatul (3) şi în Art9 alineatul (1) din Directiva 89/391/CEE, angajatorul evaluează şi, dacă este necesar, măsoară şi calculează nivelurile câmpurilor electromagnetice la care sunt expuşi lucrătorii. Evaluarea, măsurarea şi calcularea pot, până când standarde europene armonizate ale Cenelec vor reglementa întreaga serie de evaluări, măsurări şi calcule, să fie efectuate în conformitate cu standardele şi recomandările argumentate ştiinţific prevăzute la Art3 şi, după caz, luând în considerare nivelurile de emisie indicate de producătorii echipamentelor, atunci când acestea sunt reglementate de directivele comunitare pertinente.
(2) Pe baza evaluării nivelurilor de câmpuri electromagnetice efectuate în conformitate cu alineatul (1), atunci când sunt depăşite valorile de declanşare a acţiunii prevăzute la Art3, angajatorul evaluează şi, la nevoie, calculează dacă sunt depăşite valorile limită de expunere.
(3) Evaluarea, măsurarea şi calculele prevăzute la alineatele (1) şi (2) nu trebuie să fie efectuate în mod necesar în locuri de muncă cu acces public, cu condiţia ca o evaluare să fi fost deja efectuată în conformitate cu dispoziţiile din Recomandarea 1999/519/CE a Consiliului din 12 iulie 1999 privind limitarea expunerii publicului la câmpuri electromagnetice (de la 0 Hz la 300 GHz) şi ca restricţiile menţionate în această recomandare să fie respectate în cazul lucrătorilor, precum şi ca riscurile legate de securitate să fie excluse.
(4) Evaluarea, măsurarea şi calculele prevăzute în alineatele (1) şi (2) sunt programate şi efectuate de servicii sau persoane competente la intervale adecvate, luând în considerare, în special, dispoziţiile din Art7 şi din Art11 din Directiva 89/391/CEE privind competenţele (persoane şi servicii) necesare, precum şi consultarea şi participarea lucrătorilor. Datele rezultate din evaluarea, măsurarea şi calcularea nivelului de expunere se păstrează într-o formă care poate să permită consultarea lor ulterioară.
(5) În conformitate cu Art6 alineatul (3) din Directiva 89/391/CEE, angajatorul acordă o atenţie deosebită, în momentul în care se trece la evaluarea riscurilor, următoarelor elemente:
a) nivelul, spectrul de frecvenţă, durata şi tipul expunerii;
b) valorile limită de expunere şi valorile de declanşare a acţiunii prevăzute la Art3 din prezenta directivă;
c) orice efect asupra sănătăţii şi securităţii lucrătorilor care prezintă riscuri speciale;
d) orice efect indirect, precum:
(i) o interferenţă cu echipamente şi dispozitive medicale electronice (inclusiv stimulatoarele cardiace şi alte dispozitive implantate);
(ii) riscul de proiectare a unor obiecte feromagnetice în câmpuri magnetice statice având o inducţie magnetică mai mare de 3 mT;
(iii) amorsarea dispozitivelor electro-explozive (detonatoare);
(iv) incendiile şi exploziile rezultate în urma aprinderii materialelor inflamabile de la scânteile provocate de câmpuri induse, curenţi de contact sau descărcări de scântei;
e) existenţa unor echipamente de înlocuire destinate să reducă nivelurile de expunere la câmpuri electromagnetice;
f) informaţii adecvate obţinute din supravegherea sănătăţii, inclusiv informaţiile publicate, în măsura în care este posibil;
g) surse de expunere multiple;
h) expunerea simultană la câmpuri de frecvenţe diferite.
(6) Angajatorul dispune de o evaluare a riscurilor în conformitate cu Art9 alineatul (1) litera (a) din Directiva 89/391/CEE şi stabileşte măsurile care trebuie luate în conformitate cu articolele 5 şi 6 din prezenta directivă. Evaluarea riscurilor este înregistrată pe un suport adecvat, în conformitate cu legislaţia şi practicile naţionale; aceasta poate conţine argumente prezentate de angajator pentru a susţine că natura şi amploarea riscurilor legate de câmpurile electromagnetice nu justifică o evaluare mai detaliată a riscurilor. Evaluarea riscurilor se actualizează cu regularitate, în special atunci când intervin modificări importante în urma cărora poate deveni caducă sau atunci când rezultatele supravegherii medicale demonstrează că este necesar.


 

Pentru a publica un comentariu trebuie sa fiți logat!

Vă rugăm să completați formularul de login .