Sumar:

Directivă 40 din 2004 - privind cerinţele minime de securitate şi sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscuri generate de agenţii fizici (câmpuri electromagnetice) [a optsprezecea directivă specială în sensul articolului 16 alineatul (1) din Directiva 89/391/CEE]

Art. 6


Informarea şi formarea lucrătorilor
Fără a aduce atingere articolelor 10 şi 12 din Directiva 89/391/CEE, angajatorul se asigură că lucrătorii care sunt expuşi la riscuri generate de câmpuri electromagnetice la locul de muncă şi/sau reprezentanţii lor primesc informaţiile şi formarea necesare în raport cu rezultatele evaluării riscurilor prevăzute în Art4 alineatul (1) din prezenta directivă, în special în ceea ce priveşte:
a) măsurile luate în aplicarea prezentei directive;
b) valorile şi conceptele referitoare la valorile limită de expunere, la valorile de intervenţie şi potenţialele riscuri asociate;
c) rezultatele evaluării, măsurării şi calculelor privind nivelurile de expunere la câmpuri electromagnetice, efectuate în aplicarea articolului 4 din prezenta directivă;
d) modul de depistare a efectelor nocive ale expunerii asupra sănătăţii şi modul de semnalare a acestora;
e) condiţiile în care lucrătorii au dreptul la supravegherea sănătăţii;
f) practicile profesionale sigure, care permit reducerea la minim a riscurilor expunerii.


 

Pentru a publica un comentariu trebuie sa fiți logat!

Vă rugăm să completați formularul de login .