Sumar:

Directivă 40 din 2004 - privind cerinţele minime de securitate şi sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscuri generate de agenţii fizici (câmpuri electromagnetice) [a optsprezecea directivă specială în sensul articolului 16 alineatul (1) din Directiva 89/391/CEE]

Art. 8


Supravegherea sănătăţii
(1) În sensul prevenirii şi detectării cât mai rapid posibil a oricărui efect nociv asupra sănătăţii rezultând din expunerea la câmpuri electromagnetice, se asigură o supraveghere adecvată a sănătăţii lucrătorilor în conformitate cu Art14 din Directiva 89/391/CEE.
În orice situaţie, atunci când se depistează o expunere care depăşeşte valorile limită, lucrătorul în cauză trebuie să fie supus unui examen medical în conformitate cu legislaţia şi practicile naţionale. Dacă se depistează o deteriorare a sănătăţii lucrătorului rezultată dintr-o astfel de expunere, angajatorul efectuează o a doua evaluare a riscurilor, în conformitate cu Art4.
(2) Angajatorul ia măsurile necesare pentru a garanta medicului sau autorităţii medicale răspunzătoare de supravegherea medicală accesul la rezultatele evaluării riscurilor menţionate în Art4 .
(3) Rezultatele supravegherii medicale sunt păstrate în formă adecvată atât timp cât este necesar pentru a permite consultarea lor ulterioară, luând în considerare cerinţele referitoare la confidenţialitate. La cerere, lucrătorii au drept de acces la dosarele medicale personale.


 

Pentru a publica un comentariu trebuie sa fiți logat!

Vă rugăm să completați formularul de login .