Sumar:

Directivă 40 din 2004 - privind cerinţele minime de securitate şi sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscuri generate de agenţii fizici (câmpuri electromagnetice) [a optsprezecea directivă specială în sensul articolului 16 alineatul (1) din Directiva 89/391/CEE]

Art. 9


Sancţiuni
Statele membre prevăd sancţiuni adecvate care se aplică în caz de încălcare a legislaţiei naţionale adoptate în conformitate cu prezenta directivă. Aceste sancţiuni trebuie să fie eficiente, proporţionale şi descurajatoare.


 

Pentru a publica un comentariu trebuie sa fiți logat!

Vă rugăm să completați formularul de login .