Sumar:

Directivă 40 din 2004 - privind cerinţele minime de securitate şi sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscuri generate de agenţii fizici (câmpuri electromagnetice) [a optsprezecea directivă specială în sensul articolului 16 alineatul (1) din Directiva 89/391/CEE]

Art. 10


Modificări tehnice
(1) Modificările valorilor limită de expunere şi valorile de declanşare a acţiunii din anexă sunt adoptate de Parlamentul European şi de Consiliu în conformitate cu procedura prevăzută în Art137 alineatul (2) din tratat.
(2) Modificări ale anexei, de natură pur tehnică şi luând în considerare:
a) adoptarea de directive în materie de armonizare tehnică şi de standardizare referitoare la proiectarea, construirea, fabricarea sau realizarea echipamentelor şi a locurilor de muncă;
b) progresul tehnic, evoluţia standardelor sau specificaţiilor europene armonizate cele mai pertinente şi noile cunoştinţe ştiinţifice referitoare la câmpurile electromagnetice
se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare prevăzută la Art11 alineatul (2).


 

Pentru a publica un comentariu trebuie sa fiți logat!

Vă rugăm să completați formularul de login .