Sumar:

Directivă 40 din 2004 - privind cerinţele minime de securitate şi sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscuri generate de agenţii fizici (câmpuri electromagnetice) [a optsprezecea directivă specială în sensul articolului 16 alineatul (1) din Directiva 89/391/CEE]

Art. 11

Comitetul
(1) Comisia este sprijinită de comitetul prevăzut la Art17 din Directiva 89/391/CEE.
(2) În cazul în care se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolele 5 şi 7 din Decizia 1999/468/CE, cu respectarea dispoziţiilor articolului 8 din aceeaşi directivă.
Perioada prevăzută la Art5 alineatul (6) din Decizia 1999/468/CE se stabileşte la 3 luni.
(3) Comitetul îşi stabileşte regulamentul de procedură.


SECŢIUNEA IV


DISPOZIŢII FINALE


 

Pentru a publica un comentariu trebuie sa fiți logat!

Vă rugăm să completați formularul de login .