Sumar:

Directivă 40 din 2004 - privind cerinţele minime de securitate şi sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscuri generate de agenţii fizici (câmpuri electromagnetice) [a optsprezecea directivă specială în sensul articolului 16 alineatul (1) din Directiva 89/391/CEE]

Art. 12

Rapoarte
La fiecare cinci ani, statele membre prezintă Comisiei un raport privind punerea în aplicare a prezentei directive, indicând punctul de vedere al partenerilor sociali.
La fiecare cinci ani, Comisia informează Parlamentul European, Consiliul, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul consultativ pentru securitate şi sănătate la locul de muncă despre conţinutul acestor rapoarte, precum şi despre evaluarea pe care o face în privinţa evoluţiilor intervenite în domeniul în cauză şi despre orice iniţiativă, în special în ceea ce priveşte expunerea la câmpuri magnetice statice, care ar putea fi justificată având în vedere noile cunoştinţe ştiinţifice.


 

Pentru a publica un comentariu trebuie sa fiți logat!

Vă rugăm să completați formularul de login .