Sumar:

Directivă 122 din 2003 - privind controlul surselor radioactive închise de mare activitate şi a surselor orfane

Art. 2

Definiții
În sensul prezentei directive, se aplică următoarele definiții:
(a) „sursă orfană” înseamnă o sursă închisă, al cărei nivel de activitate, la momentul descoperirii sale, este mai mare decât nivelul de exceptare prevăzut la Art3 alineatul (2) litera (a) din Directiva 96/29/Euratom şi care nu a fost supusă unui control de reglementare, fie pentru că nu a fost niciodată controlată în acest mod, fie pentru că a fost abandonată, pierdută, greşit plasată, furată sau transferată unui nou deținător, fără o notificare corespunzătoare a autorității competente, sau fără ca destinatarul să fi fost informat;
(b) „sursă de mare activitate”, denumită în continuare „sursă”, înseamnă o sursă închisă care conține un radionuclid a cărui activitate la momentul producerii sau, dacă acest moment nu se cunoaște, la momentul primei sale introducerii pe piață este egală cu sau mai mare decât nivelul de activitate relevant specificat în anexa I;
(c) „practică” are înţelesul prevăzut de Directiva 96/29/Euratom;
(d) „autorizație” înseamnă permisiunea acordată într-un document, la cerere, de către autoritățile competente, de a efectua o operațiune care implică o sursă;
(e) „autoritate competentă” înseamnă orice autoritate desemnată de un stat membru să efectueze sarcini în conformitate cu prezenta directivă;
(f) „sursă scoasă din utilizare” înseamnă o sursă care nu mai este utilizată sau nu se intenționează a fi utilizată pentru practica pentru care a fost acordată autorizația;
(g) „deținător” înseamnă orice persoană fizică sau juridică, responsabilă de o sursă, în conformitate cu legislația internă, incluzând producătorii, furnizorii şi utilizatorii de surse, dar excluzând „instalațiile autorizate”;
(h) „producător” înseamnă orice persoană fizică sau juridică care produce o sursă;
(i) „instalație autorizată” înseamnă o unitate localizată pe teritoriul unui stat membru autorizată de autoritățile competente ale statului în cauză, în conformitate cu legislația internă, să depoziteze pe termen lung sau să elimine surse, sau o instalație autorizată în mod corespunzător, în conformitate cu legislația internă, să depoziteze temporar sursele;
(j) „lucrător expus” are înţelesul prevăzut de Directiva 96/29/Euratom;
(k) „sursă închisă” are înţelesul prevăzut de Directiva 96/29/Euratom şi include, după caz, capsula care este înveliș pentru materialul radioactiv ca parte integrantă a sursei;
(l) „furnizor” înseamnă orice persoană fizică sau juridică care furnizează sau oferă o sursă;
(m) „transfer” al unei surse înseamnă transfer al unei surse de la un deținător la altul;
(n) „containerul sursei” înseamnă recipientul unei surse închise care nu este parte integrantă a sursei, ci este destinat transportului, manipulării etc.

 

Pentru a publica un comentariu trebuie sa fiți logat!

Vă rugăm să completați formularul de login .