Sumar:

Directivă 122 din 2003 - privind controlul surselor radioactive închise de mare activitate şi a surselor orfane

Art. 5

Înregistrările
(1) Deținătorul ține evidența tuturor surselor din responsabilitatea sa, amplasarea şi transferul acestora. Înregistrările includ informațiile prevăzute în anexa II. Aceste informații pot fi înregistrate pe o fișă de evidențe standard, în conformitate cu alineatului (5).
(2) Deținătorul furnizează autorității competente o copie electronică sau scrisă a tuturor sau a unei părți din înregistrările prevăzute la alineatul (1), conform cerințelor statului membru în cauză,
— fără întârzieri nemotivate, în momentul redactării înregistrărilor în cauză, care trebuie efectuată cât de curând posibil după achiziționarea sursei;
— la intervale, care urmează să fie stabilite de statele membre/de autoritățile competente, care să nu depășească 12 luni de la achiziție;
— dacă situația indicată pe fișa de informații s-a modificat;
— fără întârzieri nemotivate, la închiderea înregistrărilor pentru o anumită sursă atunci când deținătorul nu se mai află în posesia sa; în acest caz, se include numele deținătorului sau al instalației autorizate către care se transferă sursa;
— fără întârzieri nemotivate, la închiderea înregistrărilor pentru o anumită sursă atunci când deținătorul nu se mai află în posesia nici unei surse şi
— ori de câte ori autoritatea competentă solicită acest lucru.
Documentele deținătorului se pun la dispoziția autorităților competente pentru inspectare.
(3) Autoritățile competente țin evidența deținătorilor autorizați şi a surselor pe care aceștia le posedă. Aceste evidențe includ radionuclizii în cauză, activitatea la momentul fabricării sau, dacă această activitate nu se cunoaște, la momentul primei sale introduceri pe piață sau din momentul în care deținătorul a achiziționat sursa, şi tipul de sursă.
(4) Autoritățile competente țin evidența la zi, luând în considerare transferurile, între alți factori.
(5) Comisia pune la dispoziție, în format electronic, fișa standard de înregistrare pentru înregistrările prevăzute în anexa II.
(6) Comisia poate actualiza, în conformitate cu procedura stabilită la Art17, informațiile cerute prevăzute în anexa II şi fișa standard de înregistrare pentru înregistrările prevăzute în anexa II.

 

Pentru a publica un comentariu trebuie sa fiți logat!

Vă rugăm să completați formularul de login .