Sumar:

Directivă 122 din 2003 - privind controlul surselor radioactive închise de mare activitate şi a surselor orfane

Art. 6

Cerințe pentru deținători
Fiecare deținător de surse:
(a) asigură efectuarea, în mod regulat, a testelor corespunzătoare, cum ar fi testele de etanșeitate conform standardelor internaționale, în scopul verificării şi menținerii integrității fiecărei surse;
(b) verifică periodic, la intervale specifice care pot fi stabilite de statele membre, dacă fiecare sursă şi, dacă este cazul, echipamentul care conține sursa, se află în locul de utilizare sau de depozitare şi sunt în stare aparent bună;
(c) asigură ca fiecare sursă fixă şi mobilă să fie supusă unor măsuri adecvate şi documentate, cum ar fi protocoalele sau procedurile scrise, care au ca scop prevenirea accesului neautorizat, sau pierderea sau furtul sursei, sau deteriorarea acesteia prin incendiere;
(d) comunică de îndată autorității competente orice pierdere, furt sau utilizare neautorizată a sursei, aranjează o verificare a integrității fiecărei surse după fiecare eveniment, inclusiv incendiu, care ar fi putut deteriora sursa şi, dacă este cazul, informează autoritatea competentă cu privire la aceasta şi cu privire la măsurile luate;
(e) returnează fiecare sursă scoasă din utilizare furnizorului sau o introduce într-o instalație autorizată sau o transferă către un alt deținător autorizat, dacă autoritatea competentă nu decide altfel, fără să întârzie în mod nejustificat după încheierea utilizării;
(f) se asigură, prealabil efectuării transferului, că primitorul deține autorizația corespunzătoare;
(g) comunică prompt autorității competente orice incident sau accident care are ca rezultat expunerea neintenționată a unui lucrător sau a unui membru al publicului.

 

Pentru a publica un comentariu trebuie sa fiți logat!

Vă rugăm să completați formularul de login .