Sumar:

Directivă 122 din 2003 - privind controlul surselor radioactive închise de mare activitate şi a surselor orfane

Art. 7

Identificarea şi marcarea
(1) Producătorul identifică sau, în cazul surselor importate din afara Comunității, furnizorul asigură identificarea fiecărei surse printr-un număr unic. Acest număr se gravează sau se imprimă pe sursă, atunci când este posibil.
Numărul se gravează sau se imprimă, de asemenea, pe containerul sursei. Dacă acest lucru nu este posibil sau în cazul containerelor de transport refolosibile, containerul sursei cuprinde cel puțin informații privind natura sursei.
Producătorul sau furnizorul asigură marcarea şi etichetarea containerului sursei, precum şi, atunci când este posibil, a sursei, cu un semn corespunzător prin care populația este avertizată asupra riscului de radiații.
Producătorul furnizează o fotografie a fiecărui tip de sursă produsă şi a tipului de container utilizat de obicei pentru aceasta.
(2) Deținătorul asigură că fiecare sursă este însoțită de informații scrise care să indice faptul că sursa este identificată şi marcată în conformitate cu alineatul (1) şi că marcajele şi etichetele prevăzute la alineatul (1) rămân lizibile. Informația include fotografii ale sursei, ale containerului sursei, ale coletului de transport, ale dispozitivului şi echipamentului, dacă este cazul.

 

Pentru a publica un comentariu trebuie sa fiți logat!

Vă rugăm să completați formularul de login .