Sumar:

Directivă 122 din 2003 - privind controlul surselor radioactive închise de mare activitate şi a surselor orfane

Art. 8

Formarea şi informarea
(1) Atunci când organizează informațiile şi formarea în domeniul protecției împotriva radiațiilor în conformitate cu Art22 din Directiva 96/29Euratom, deținătorul asigură că instruirea include cerințele specifice pentru gestionarea în siguranță a surselor.
Informarea şi formarea pun un accent special pe cerințele necesare legate de siguranță şi conțin informații specifice privind consecințele posibile ale pierderii controlului adecvat al surselor.
Informarea şi formarea se repetă la intervale regulate şi se efectuează documentat, în vederea pregătirii lucrătorilor în mod adecvat pentru asemenea evenimente.
Informarea şi formarea relevantă se adresează lucrătorilor expuşi.
(2) Statele membre încurajează conducerea şi lucrătorii din instalațiile în care se pot găsi sau prelucra surse orfane (de exemplu, unități de colectare sau unități de reciclare a deșeurilor metalice) şi conducerea şi lucrătorii din punctele nodale de tranzit importante (de exemplu, punctele vamale) să fie:
(a) informați despre posibilitatea de a da peste o sursă;
(b) informați şi formați pentru a detecta vizual sursele şi containerele acestora;
(c) informați despre aspectele de bază privind radiațiile ionizante şi efectele acestora;
(d) informați despre şi formați cu privire la acțiunile care trebuie luate la fața locului în cazul detectării sau suspectării prezenței unei surse.

 

Pentru a publica un comentariu trebuie sa fiți logat!

Vă rugăm să completați formularul de login .