Sumar:

Directivă 122 din 2003 - privind controlul surselor radioactive închise de mare activitate şi a surselor orfane

Art. 13

Autoritatea competentă
(1) Statele membre desemnează autoritatea competentă care execută sarcinile în conformitate cu prezenta directivă.
(2) Statele membre înaintează Comisiei numele şi adresa autorității competente şi toate informațiile necesare pentru comunicarea rapidă cu aceasta.
(3) Dacă statele membre au mai mult de o autoritate competentă, acestea desemnează un punct de contact care funcționează ca interfață cu autoritățile corespunzătoare din alte state membre.
(4) Statele membre înaintează Comisiei orice modificări ale datelor menționate la alineatele (2) şi (3)
(5) Comisia comunică informațiile menționate la alineatele (2), (3) şi (4) tuturor autorităților competente din Comunitate şi le publică periodic în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene, la intervale de cel mult doi ani.

 

Pentru a publica un comentariu trebuie sa fiți logat!

Vă rugăm să completați formularul de login .