Sumar:

Directivă 122 din 2003 - privind controlul surselor radioactive închise de mare activitate şi a surselor orfane

Art. 17

Comitetul
Comisia este sprijinită, în ducerea la îndeplinire a sarcinilor prevăzute la Art5 alineatul (6), de un Comitet consultativ format din reprezentanții statelor membre şi prezidat de un reprezentant al Comisiei.
Reprezentantul Comisiei prezintă comitetului un proiect cu măsurile ce urmează a fi adoptate. Comitetul îşi dă avizul cu privire la acest proiect în termenul pe care președintele îl poate stabili în funcție de urgența subiectului în cauză, dacă este necesar prin votare.
Avizul Comitetului este consemnat în procesul-verbal; în afară de aceasta, fiecare stat membru are dreptul să solicite ca poziția sa să fie consemnată în procesul-verbal.
Comisia tine seama în cea mai mare masura de avizul emis de comitet. Aceasta informeaza comitetul despre modul în care avizul este luat în considerare.


 

Pentru a publica un comentariu trebuie sa fiți logat!

Vă rugăm să completați formularul de login .