Sumar:

Directivă 383 din 1991 - de completare a măsurilor destinate să promoveze îmbunătăţirea securităţii şi sănătăţii la locul de muncă în cazul lucrătorilor care au un raport de muncă pe durată determinată sau un raport de muncă temporară

Art. 1

Domeniul de aplicare
Prezenta directivă se aplică:
1. raporturilor de muncă reglementate printr-un contract de muncă pe durată determinată, încheiat direct între angajator şi lucrător, în care încetarea contractului de muncă este determinată de condiţii obiective, cum ar fi atingerea unei date precise, finalizarea unei sarcini determinate sau producerea unui eveniment determinat;
2. raporturilor de muncă temporară dintre un agent de muncă temporară, care este angajatorul, şi lucrător, când acesta din urmă este desemnat să lucreze pentru o întreprindere sau o unitate care apelează la serviciile sale şi care exercită controlul asupra sa.


 

Pentru a publica un comentariu trebuie sa fiți logat!

Vă rugăm să completați formularul de login .