Sumar:

Directivă 383 din 1991 - de completare a măsurilor destinate să promoveze îmbunătăţirea securităţii şi sănătăţii la locul de muncă în cazul lucrătorilor care au un raport de muncă pe durată determinată sau un raport de muncă temporară

Art. 3

Informarea salariaţilor
Fără a aduce atingere articolului 10 din Directiva 89/391/CEE, statele membre iau măsurile necesare pentru ca:
1. înainte de începerea unei activităţi de către un lucrător având un raport de muncă de tipul celor menţionate la Art1 , acesta să fie informat de către întreprinderea sau unitatea care îl angajează asupra riscurilor la care este expus;
2. această informaţie:
- să facă cunoscută îndeosebi necesitatea calificărilor sau aptitudinilor profesionale speciale sau supravegherii medicale speciale, cerută şi definită de legislaţia naţională
şi
- să precizeze care sunt eventualele riscuri majore specifice, legate de locul de muncă ce urmează să fie ocupat, astfel cum sunt acestea definite de legislaţia naţională.


 

Pentru a publica un comentariu trebuie sa fiți logat!

Vă rugăm să completați formularul de login .