Sumar:

Directivă 383 din 1991 - de completare a măsurilor destinate să promoveze îmbunătăţirea securităţii şi sănătăţii la locul de muncă în cazul lucrătorilor care au un raport de muncă pe durată determinată sau un raport de muncă temporară

Art. 5

Folosirea şi supravegherea medicală a lucrătorilor
(1) Statele membre au posibilitatea de a interzice angajarea cu contracte de muncă de tipul celor menţionate la Art1 în cazul unor activităţi deosebit de periculoase pentru securitatea sau sănătatea lucrătorilor, astfel cum sunt acestea definite de legislaţia naţională, mai ales în cazul unor activităţi care fac obiectul unei supravegheri medicale speciale, definită de legislaţia naţională.
(2) În cazul în care nu recurg la posibilitatea prevăzută la alineatul (1), statele membre iau măsurile necesare, fără a aduce atingere articolului 14 din Directiva 89/391/CEE, pentru ca salariaţii care se află într-un raport de muncă de tipul celor menţionate la Art1 şi care sunt solicitaţi pentru munci supuse unei supravegheri medicale speciale, definite de legislaţia naţională, să beneficieze de o supraveghere medicală specială corespunzătoare.
(3) Statele membre au posibilitatea să prevadă ca supravegherea medicală specială corespunzătoare menţionată la alineatul (2) să continue şi după încetarea raportului de muncă al lucrătorului respectiv.


 

Pentru a publica un comentariu trebuie sa fiți logat!

Vă rugăm să completați formularul de login .