Sumar:

Regulament 2062 din 1994 - privind înfiinţarea Agenţiei Europene pentru Sănătate şi Securitate în Muncă

Art. 3

Rolul
(1) În vederea realizării obiectivului descris la Art2 , rolul agenţiei este de:
(a) a strânge şi a difuza informaţii tehnice, ştiinţifice şi economice în statele membre pentru ca acestea să ajungă la organismele Comunităţii, la statele membre şi la părţile interesate; această strângere de informaţii are loc pentru a identifica priorităţile şi programele naţionale existente la nivel naţional şi a oferi aportul necesar la priorităţile şi programele Comunităţii;
(b) a strânge informaţii tehnice, ştiinţifice şi economice despre cercetarea în domeniul securităţii şi sănătăţii la locul de muncă şi despre alte activităţi de cercetare care implică aspecte legate de securitatea şi sănătatea la locul de muncă şi să difuzeze rezultatele cercetării şi ale activităţilor de cercetare;
(c) a promova şi a sprijini cooperarea şi schimbul de informaţii şi de experienţă între statele membre în domeniul securităţii şi sănătăţii la locul de muncă, inclusiv informaţii despre programele de formare;
(d) a organiza conferinţe şi seminarii, precum şi schimburi de experţi din statele membre în domeniul securităţii şi sănătăţii la locul de muncă;
(e) a pune la dispoziţia organismelor Comunităţii şi a statelor membre informaţiile tehnice, ştiinţifice şi economice obiective disponibile de care au nevoie pentru a formula şi aplica politici judicioase şi eficiente menite să protejeze securitatea şi sănătatea lucrătorilor; în acest scop, a oferi Comisiei în special informaţii tehnice, ştiinţifice şi economice de care aceasta are nevoie pentru a-şi realiza sarcinile de identificare, pregătire şi evaluare a legislaţiei şi măsurilor în domeniul protecţiei securităţii şi sănătăţii lucrătorilor, mai ales în ceea ce priveşte impactul legislaţiei asupra întreprinderilor, cu referinţă specială la întreprinderile mici şi mijlocii;
(f) a institui, în cooperare cu statele membre, şi a coordona reţeaua menţionată la Art4 , ţinând seama de organismele şi organizaţiile naţionale, comunitare şi internaţionale care oferă acest tip de informaţii şi servicii;
(g) a strânge şi a pune la dispoziţie informaţii în probleme de securitate şi sănătate de la şi către ţări terţe şi organizaţii internaţionale [Organizaţia Mondială a Sănătăţii (O.M.S.), Organizaţia Internaţională a Muncii (O.I.M.), Organizaţia Pan-Americană a Sănătăţii (O.P.A.S.), Observatorul European al Pieţei Informaţiilor (O.E.P.I.) etc.);
(h) a oferi informaţii tehnice, ştiinţifice şi economice despre metodele şi instrumentele pentru punerea în aplicare a activităţilor preventive, acordând o atenţie deosebită problemelor specifice ale întreprinderilor mici şi mijlocii;
(i) a contribui la dezvoltarea programelor viitoare de acţiune ale Comunităţii cu privire la protecţia securităţii şi sănătăţii la locul de muncă, fără a aduce atingere competenţelor Comisiei.
(2) Agenţia colaborează cât mai strâns cu putinţă cu instituţiile, fundaţiile, organismele specializate şi programele existente la nivelul Comunităţii pentru a se evita orice suprapuneri.


 

Pentru a publica un comentariu trebuie sa fiți logat!

Vă rugăm să completați formularul de login .