Sumar:

Regulament 2062 din 1994 - privind înfiinţarea Agenţiei Europene pentru Sănătate şi Securitate în Muncă

Art. 4

Reţeaua
(1) Agenţia înfiinţează o reţea care să cuprindă:
- principalele elemente componente ale reţelelor naţionale de informaţii;
- punctele nodale naţionale;
- orice viitoare centre tematice.
(2) Pentru a da posibilitatea ca reţeaua să fie înfiinţată cât mai rapid şi cât mai eficient, statele membre informează agenţia, în termen de şase luni de la intrarea în vigoare a prezentului regulament, în legătură cu principalele elemente componente ale reţelelor lor naţionale de informaţii privind sănătatea şi securitatea la locul de muncă, inclusiv orice instituţie care, din punctul lor de vedere, ar putea contribui la activitatea agenţiei, ţinând seama de nevoia de a asigura o cât mai mare acoperire geografică a teritoriului acestora.
Autorităţile naţionale competente sau o instituţie desemnată de acestea coordonează şi/sau transmit informaţiile care vor fi furnizate agenţiei la nivel naţional.
(3) Autorităţile naţionale informează agenţia în legătură cu denumirea instituţiilor înfiinţate pe teritoriul lor naţional, care pot coopera cu aceasta pe anumite teme de interes special şi care pot astfel acţiona drept centre tematice ale reţelei. Agenţia este autorizată să încheie acorduri cu astfel de instituţii.
(4) Centrele tematice pentru sarcini speciale pot face parte din reţea.
Acestea sunt desemnate de Consiliul de Administraţie menţionat la Art8 pe o perioadă de timp limitată, convenită cu acestea.
(5) Temele de interes deosebit identificate, precum şi sarcinile specifice ale centrelor tematice sunt enumerate în programul anual de activitate al agenţiei.
(6) Pe baza experienţei acumulate, agenţia reexaminează periodic principalele elemente componente ale reţelei, menţionate la alineatul (2) şi face eventualele modificări hotărâte de către Consiliul de Administraţie, ţinând seama de orice noi desemnări făcute de statele membre.


 

Pentru a publica un comentariu trebuie sa fiți logat!

Vă rugăm să completați formularul de login .