Sumar:

Regulament 2062 din 1994 - privind înfiinţarea Agenţiei Europene pentru Sănătate şi Securitate în Muncă

Art. 10

Programul de lucru anual. Raportul general anual
(1) Consiliul de Administraţie adoptă programul de lucru anual al agenţiei pe baza unui proiect întocmit de directorul menţionat la Art11, după consultarea Comisiei şi a Comitetului Consultativ pe probleme de securitate, igienă şi protecţia sănătăţii la locul de muncă.
Programul poate fi adaptat în timpul anului folosind aceeaşi procedură.
Programul este adoptat în conformitate cu procedura menţionată anterior şi face parte dintr-un program cu durata de patru ani.
Primul program de lucru anual trebuie să fie adoptat în termen de nouă luni de la intrarea în vigoare a prezentului regulament.
(2) Consiliul de Administraţie adoptă raportul anual privind activităţile Agenţiei şi îl transmite până la data de 15 iunie a fiecărui an Parlamentului European, Consiliului, Comisiei, Comitetului Economic şi Social European, Curţii de Conturi, statelor membre şi Comitetului consultativ pentru securitate, igienă şi protecţia sănătăţii la locul de muncă.
(3) Agenţia transmite anual autorităţii bugetare orice informaţie pertinentă cu privire la rezultatele procedurilor de evaluare

 

Pentru a publica un comentariu trebuie sa fiți logat!

Vă rugăm să completați formularul de login .