Sumar:

Regulament 2062 din 1994 - privind înfiinţarea Agenţiei Europene pentru Sănătate şi Securitate în Muncă

Art. 13

Anteproiectul de buget. Adoptarea bugetului
(1) În fiecare an, Consiliul de Administraţie, pe baza unui proiect întocmit de director, elaborează o estimare a veniturilor şi cheltuielilor Agenţiei pentru următorul exerciţiu financiar. Această estimare, care include şi un proiect de organigramă, este transmisă de Consiliul de Administraţie Comisiei până la data de 31 martie a fiecărui an.
(2) Estimarea se transmite de către Comisie Parlamentului European şi Consiliului (denumite în continuare „autoritatea bugetară”), împreună cu anteproiectul bugetului general al Uniunii Europene.
(3) Pe baza estimării, Comisia introduce în anteproiectul bugetului general al Uniunii Europene estimările pe care le consideră necesare în ceea ce priveşte organigrama şi cuantumul subvenţiei care urmează să fie adăugată bugetului general, pe care îl prezintă autorităţii bugetare în conformitate cu Art272 din tratat.
(4) Autoritatea bugetară autorizează creditele cu titlu de subvenţie destinate agenţiei.
Autoritatea bugetară adoptă organigrama agenţiei.
(5) Bugetul agenţiei se adoptă de către Consiliul de Administraţie. Bugetul devine definitiv după adoptarea definitivă a bugetului general al Uniunii Europene. Dacă este cazul, bugetul se ajustează în mod corespunzător.
(6) Consiliul de Administraţie notifică autoritatea bugetară, cât mai curând posibil, în legătură cu intenţia sa de a realiza orice proiect care ar putea avea implicaţii financiare semnificative pentru finanţarea bugetului, în special proiectele de natură imobiliară, cum ar fi închirierea sau achiziţionarea de imobile. Consiliul de Administraţie informează Comisia cu privire la aceasta.
Dacă o entitate a autorităţii bugetare şi-a notificat intenţia de a emite un aviz, aceasta transmite avizul Consiliului de Administraţie într-un interval de şase săptămâni de la data notificării proiectului.


 

Pentru a publica un comentariu trebuie sa fiți logat!

Vă rugăm să completați formularul de login .