Sumar:

Regulament 2062 din 1994 - privind înfiinţarea Agenţiei Europene pentru Sănătate şi Securitate în Muncă

Art. 15

Regulamentul financiar
Reglementarea financiară aplicabilă agenţiei se adoptă de către Consiliul de Administraţie după consultarea Comisiei. Aceasta nu poate abate de la Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2343/2002 al Comisiei din 19 noiembrie 2002 de stabilire a regulamentului financiar cadru pentru organismele menţionate la Art185 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului de stabilire a regulamentului financiar aplicabil bugetului general al Comunităţilor Europene decât dacă cerinţele de funcţionare a Agenţiei impun acest lucru şi cu acordul prealabil al Comisiei.

 

Pentru a publica un comentariu trebuie sa fiți logat!

Vă rugăm să completați formularul de login .