Sumar:

Regulament 2062 din 1994 - privind înfiinţarea Agenţiei Europene pentru Sănătate şi Securitate în Muncă

Art. 21

Răspunderea
(1) Răspunderea contractuală a agenţiei este reglementată de legislaţia aplicabilă contractului respectiv.
Curtea de Justiţie a Comunităţilor Europene este competentă să judece în temeiul unei clauze compromisorii cuprinsă într-un contract încheiat de agenţie.
(2) În caz de răspundere delictuală, agenţia acordă despăgubiri, în conformitate cu principiile generale comune legislaţiei statelor membre, pentru prejudiciile cauzate de către agenţie sau angajaţii săi în îndeplinirea îndatoririlor ce le revin.
Curtea de Justiţie este competentă să judece litigiile privind despăgubirile cuvenite pentru astfel de prejudicii.
(3) Răspunderea personală a angajaţilor faţă de agenţie este reglementată de prevederile care se aplică personalului agenţiei.


 

Pentru a publica un comentariu trebuie sa fiți logat!

Vă rugăm să completați formularul de login .