Sumar:

Regulament 2062 din 1994 - privind înfiinţarea Agenţiei Europene pentru Sănătate şi Securitate în Muncă

Art. 22

Controlul de legalitate
Statele membre, membrii Consiliului de Administraţie şi terţele părţi implicate în mod direct şi personal pot sesiza Comisiei orice acţiune a agenţiei, fie ea expresă sau doar implicită, Comisia urmând să controleze legalitatea respectivei acţiuni.
Comisia poate fi sesizată în termen de cincisprezece zile de la data la care partea interesată a luat act pentru prima dată de acţiunea respectivă.
Comisia adoptă o decizie în termen de o lună. Dacă nici o decizie nu a fost adoptată în acest termen, cazul este considerat respins.


 

Pentru a publica un comentariu trebuie sa fiți logat!

Vă rugăm să completați formularul de login .