Sumar:

Hotărâre de Guvern 187 din 2007 - privind procedurile de informare, consultare şi alte modalităţi de implicare a angajaţilor în activitatea societăţii europene

Art. 1

(1) Prezenta hotărâre reglementează informarea, consultarea, participarea şi alte mecanisme de implicare a angajaţilor în activitatea societăţii europene, înfiinţată conform Regulamentului Consiliului (CE) nr. 2.157/2001 privind statutul societăţii europene (SE).
(2) Prezenta hotărâre se aplică angajaţilor societăţilor europene cu sediul social în România, precum şi angajaţilor cu contract individual de muncă în baza legii române, ai societăţilor participante, filialelor, sucursalelor sau altor sedii secundare ale unei societăţi europene cu sediul în alt stat membru al Uniunii Europene ori într-un stat aparţinând Spaţiului Economic European.
(3) Procedurile privind informarea, consultarea şi alte modalităţi de implicare a angajaţilor în activitatea societăţii europene sunt adoptate de fiecare societate europeană, în conformitate cu procedura de negociere prevăzută la art3-11 sau, în cazurile prevăzute la art22 şi 23, în conformitate cu prevederile art12-21.

 

Pentru a publica un comentariu trebuie sa fiți logat!

Vă rugăm să completați formularul de login .