Sumar:

Hotărâre de Guvern 187 din 2007 - privind procedurile de informare, consultare şi alte modalităţi de implicare a angajaţilor în activitatea societăţii europene

Art. 2

În sensul prevederilor prezentei hotărâri, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:
a) societate europeană, denumită în continuare SE, reprezintă o societate înfiinţată conform Regulamentului Consiliului (CE) nr. 2.157/2001;
b) societăţi participante reprezintă societăţile care participă direct la înfiinţarea unei SE;
c) filiala unei societăţi, denumită şi întreprindere controlată, reprezintă o întreprindere asupra căreia societatea respectivă exercită o influenţă dominantă, conform prevederilor Legii nr. 217/2005 privind constituirea, organizarea şi funcţionarea comitetului european de întreprindere, cu modificările şi completările ulterioare;
d) filială, sucursală sau alt sediu secundar aferent reprezintă o filială, sucursală sau alt sediu secundar al unei societăţi participante care devine filială, sucursală sau alt sediu secundar al unei SE la înfiinţarea acesteia;
e) reprezentanţi ai angajaţilor - reprezentanţii organizaţiilor sindicale sau, în cazul în care nu există sindicat, persoanele alese şi mandatate să reprezinte angajaţii, potrivit legii şi/sau practicii naţionale;
f) organ de reprezentare semnifică organul care îi reprezintă pe angajaţi, înfiinţat în baza acordurilor prevăzute la art10 alin. (1) sau în conformitate cu prevederile art12-21, în scopul informării şi consultării angajaţilor dintr-o SE şi din filialele, sucursalele sau alte sedii secundare ale sale situate pe teritoriul Comunităţii Europene şi, dacă este cazul, în scopul exercitării drepturilor de participare referitoare la SE;
g) grup special de negociere reprezintă grupul constituit în conformitate cu art3 alin. (2) pentru a negocia cu organul de conducere competent al societăţilor participante stabilirea modalităţilor de implicare a angajaţilor în cadrul unei SE;
h) implicarea angajaţilor reprezintă orice mecanism de implicare, inclusiv informarea, consultarea şi participarea, prin care reprezentanţii angajaţilor pot să exercite o influenţă asupra deciziilor ce urmează a fi luate în cadrul SE;
i) informare - se referă la informarea organului care îi reprezintă pe angajaţi şi/sau a reprezentanţilor angajaţilor de către organul de conducere competent al SE cu privire la problemele de interes pentru SE şi pentru oricare dintre filialele, sucursalele sau alte sedii secundare ale sale situate într-un alt stat membru ori cu privire la problemele care depăşesc competenţele organelor decizionale dintr-un stat membru la un moment dat. Conţinutul şi modalităţile informării trebuie realizate astfel încât să permită reprezentanţilor angajaţilor să analizeze potenţialele efecte şi să iniţieze consultări cu organul competent al SE, dacă consideră necesar;
j) consultare reprezintă instituirea unui dialog şi schimb de puncte de vedere între organul care îi reprezintă pe angajaţi şi/sau reprezentanţii angajaţilor, pe de o parte, şi organul de conducere competent al SE, pe de altă parte. Conţinutul şi modalităţile consultării trebuie să permită reprezentanţilor angajaţilor să elaboreze, pe baza informaţiilor puse la dispoziţia lor, un punct de vedere cu privire la măsurile preconizate de organul de conducere competent, care poate fi luat în considerare în cadrul procesului decizional derulat la nivelul unei SE;
k) participare reprezintă influenţa exercitată de organul de reprezentare al angajaţilor şi/sau de reprezentanţii angajaţilor asupra activităţii unei societăţi, prin:
- exercitarea dreptului de a alege sau de a numi anumiţi membri ai organului de control ori de administrare a societăţii; sau
- exercitarea dreptului de a recomanda sau de a se opune desemnării unei părţi ori tuturor membrilor organului de control sau de administrare a societăţii.


 

Pentru a publica un comentariu trebuie sa fiți logat!

Vă rugăm să completați formularul de login .