Sumar:

Hotărâre de Guvern 187 din 2007 - privind procedurile de informare, consultare şi alte modalităţi de implicare a angajaţilor în activitatea societăţii europene

Art. 4

(1) În România, membrii grupului special de negociere sunt desemnaţi de organizaţiile sindicale legal constituite. În cazul în care nu există astfel de organizaţii sindicale, membrii grupului special de negociere sunt desemnaţi de reprezentanţii angajaţilor sau, în situaţia inexistenţei acestor reprezentanţi, prin votul majorităţii angajaţilor din România ai SE.
(2) Membrii grupului special de negociere elaborează şi adoptă propriul regulament de organizare şi funcţionare.
(3) Regulamentul de organizare şi funcţionare prevede modalităţile de numire sau de alegere a membrilor grupului special de negociere, precum şi procedurile privind suspendarea, revocarea ori încetarea mandatelor acestora.
(4) Repartizarea locurilor ce revin angajaţilor cu contract individual de muncă în baza legii române de către societăţile participante, filialele, sucursalele sau alte sedii secundare aferente ale SE în cadrul grupului special de negociere se face proporţional cu numărul de angajaţi ai fiecărei societăţi participante din România, în cadrul SE, în ordinea descrescătoare a numărului de angajaţi.

 

Pentru a publica un comentariu trebuie sa fiți logat!

Vă rugăm să completați formularul de login .