Sumar:

Hotărâre de Guvern 187 din 2007 - privind procedurile de informare, consultare şi alte modalităţi de implicare a angajaţilor în activitatea societăţii europene

Art. 6

(1) Grupul special de negociere adoptă deciziile cu majoritatea absolută de voturi ale membrilor săi, cu condiţia ca această majoritate să reprezinte, de asemenea, majoritatea absolută a angajaţilor. Fiecare membru are dreptul la un vot.
(2) Dacă rezultatele negocierilor duc la o diminuare a drepturilor de participare, majoritatea necesară pentru a putea decide adoptarea unui astfel de acord constă în voturile a două treimi din numărul membrilor grupului special de negociere, reprezentând cel puţin două treimi din numărul angajaţilor, inclusiv voturile membrilor reprezentând angajaţii din cel puţin două state membre.
(3) Diminuarea drepturilor de participare, în sensul art2 lit. k), înseamnă un procent din numărul membrilor organelor SE care este mai mic decât cel mai mare procent care există în cadrul societăţilor participante.
(4) Prevederile alin. (2) se aplică:
a) în cazul unei SE constituite prin fuziune, dacă participarea acoperă cel puţin 25% din numărul total al angajaţilor societăţilor participante; sau
b) în cazul unei SE constituite prin crearea unei societăţi constituite în alt mod sau prin constituirea unei filiale, dacă participarea acoperă cel puţin 50% din numărul total al angajaţilor societăţilor participante.

 

Pentru a publica un comentariu trebuie sa fiți logat!

Vă rugăm să completați formularul de login .