Sumar:

Hotărâre de Guvern 187 din 2007 - privind procedurile de informare, consultare şi alte modalităţi de implicare a angajaţilor în activitatea societăţii europene

Art. 8

(1) Prin excepţie de la prevederile art6 alin. (1), grupul special de negociere poate decide, cu majoritatea prevăzută la art8 alin. (2), să nu demareze negocierile sau să pună capăt negocierilor deja iniţiate şi să se bazeze pe reglementările cu privire la informarea şi consultarea angajaţilor, în vigoare în statele membre în care SE are angajaţi. Această decizie pune capăt procedurii de negociere a acordului prevăzute la art10 alin. (1). În cazul în care se adoptă această decizie, prevederile art12-21 nu se aplică.
(2) Majoritatea necesară pentru a se decide să nu se demareze negocierile sau să se pună capăt acestora constă în voturile a două treimi din numărul membrilor reprezentând cel puţin două treimi din numărul angajaţilor, inclusiv voturile membrilor reprezentând angajaţii din cel puţin două state membre.
(3) În cazul unei SE constituite prin transformare, prevederile art8 alin. (2) nu se aplică, dacă există participare în societatea ce urmează a fi transformată.
(4) Grupul special de negociere se convoacă din nou la cererea în scris a cel puţin 10% din numărul angajaţilor SE, ai întreprinderilor şi filialelor sale sau din numărul reprezentanţilor acestora, cel mai devreme în termen de 2 ani de la adoptarea deciziei menţionate, în afara cazului în care părţile convin ca negocierile să fie reluate mai devreme. Dacă grupul special de negociere decide reluarea negocierilor cu organele de conducere, dar nu se ajunge la niciun acord în urma acestor negocieri, prevederile art12-21 nu se aplică.

 

Pentru a publica un comentariu trebuie sa fiți logat!

Vă rugăm să completați formularul de login .