Sumar:

Hotărâre de Guvern 187 din 2007 - privind procedurile de informare, consultare şi alte modalităţi de implicare a angajaţilor în activitatea societăţii europene

Art. 10

(1) Organele de conducere competente ale societăţilor participante şi grupul special de negociere poartă negocieri în spirit de cooperare, pentru a ajunge la un acord cu privire la modalităţile prin care angajaţii să fie implicaţi în activitatea SE.
(2) Fără a aduce atingere autonomiei părţilor şi în conformitate cu prevederile art6, acordul prevăzut la alin. (1), încheiat între organele de conducere competente ale societăţilor participante şi grupul special de negociere, stabileşte:
a) domeniul de aplicare;
b) alcătuirea, numărul de membri şi alocarea locurilor în organul de reprezentare care va fi partenerul de discuţie al organului de conducere competent al SE în cadrul modalităţilor de informare şi consultare a angajaţilor din SE şi din filialele, sucursalele sau alte sedii secundare ale sale;
c) atribuţiile şi procedura de informare şi consultare a organului de reprezentare;
d) frecvenţa reuniunilor organului de reprezentare;
e) resursele financiare şi materiale ce urmează a fi alocate organului de reprezentare;
f) în cazul în care, în cursul negocierilor, părţile decid să instituie una sau mai multe proceduri de informare şi consultare în loc de un organ de reprezentare, modalităţile de punere în practică a acestor proceduri;
g) în cazul în care, în cursul negocierilor, părţile decid să adopte modalităţi de participare, conţinutul acestor măsuri, inclusiv, dacă este cazul, numărul de membri în organul de control sau de administrare al SE, pe care angajaţii vor avea dreptul să îi aleagă, să îi numească, să îi recomande ori să îi conteste, procedurile privind modul în care aceşti membri pot fi aleşi, numiţi, recomandaţi sau contestaţi de către angajaţi, precum şi drepturile acestora;
h) data intrării în vigoare a acordului şi durata sa, cazurile în care acordul trebuie renegociat şi procedura de renegociere.
(3) Exceptând cazul în care există dispoziţii contrare, acordul nu face obiectul dispoziţiilor de referinţă prevăzute la art12-21.
(4) În cazul unei SE constituite prin transformare, acordul prevede, pentru toate elementele de implicare a angajaţilor, un nivel cel puţin echivalent cu cel existent în societatea ce urmează a fi transformată în SE.

 

Pentru a publica un comentariu trebuie sa fiți logat!

Vă rugăm să completați formularul de login .