Sumar:

Hotărâre de Guvern 187 din 2007 - privind procedurile de informare, consultare şi alte modalităţi de implicare a angajaţilor în activitatea societăţii europene

Art. 14

(1) Fără să se aducă atingere întâlnirilor organizate în conformitate cu art15 alin. (1), organul de reprezentare are dreptul de a fi informat şi consultat şi, în acest scop, de a se întâlni cu organul competent al SE cel puţin o dată pe an, pe baza unor rapoarte periodice elaborate de organul competent cu privire la evoluţia activităţilor SE şi la perspectivele sale. Organele de conducere locale sunt informate cu privire la aceasta.
(2) Organul de conducere competent al SE prezintă organului de reprezentare agenda şedinţelor organului de administrare sau, dacă este cazul, ale organului de conducere şi de control, precum şi copiile tuturor documentelor transmise adunării generale a acţionarilor.
(3) Întâlnirea prevăzută la alin. (1) se referă în special la structura, situaţia economică şi financiară, evoluţia probabilă a activităţilor, a producţiei şi a vânzărilor, la situaţia şi la evoluţia probabilă a ocupării forţei de muncă, a investiţiilor, precum şi la schimbările substanţiale privind organizarea, introducerea unor noi metode de lucru sau a unor noi procedee de producţie, la transferuri de producţie, fuziuni, reduceri de capacitate sau închideri de întreprinderi, unităţi sau părţi importante din acestea, precum şi la concedierile colective.

 

Pentru a publica un comentariu trebuie sa fiți logat!

Vă rugăm să completați formularul de login .