Sumar:

Hotărâre de Guvern 187 din 2007 - privind procedurile de informare, consultare şi alte modalităţi de implicare a angajaţilor în activitatea societăţii europene

Art. 15

(1) În eventualitatea unor situaţii excepţionale care afectează în măsură considerabilă interesele angajaţilor, în special în eventualitatea unor reamplasări, transferuri, închideri de unităţi sau întreprinderi ori disponibilizări colective, organul de reprezentare are dreptul de a fi informat. Acesta, sau dacă hotărăşte astfel, în special din motive de urgenţă, comitetul restrâns, are dreptul de a se întâlni, la cererea sa, cu organul de conducere competent al SE sau cu o autoritate la orice alt nivel de conducere mai adecvat din cadrul SE având competenţe proprii de decizie, pentru a se informa şi consulta cu privire la măsurile care afectează în mod semnificativ interesele angajaţilor.
(2) Dacă organul de conducere competent decide să nu dea curs punctului de vedere elaborat de organul de reprezentare, acest organ are dreptul să se întâlnească din nou cu organul de conducere competent al SE, pentru a încerca să ajungă la un acord.
(3) În cazul unei întâlniri organizate cu comitetul restrâns, membrii organului de reprezentare care reprezintă angajaţii direct interesaţi de măsurile avute în vedere au, de asemenea, dreptul de a participa.
(4) Întâlnirile prevăzute la alin. (1)-(3) nu aduc atingere prerogativelor organului de conducere competent.

 

Pentru a publica un comentariu trebuie sa fiți logat!

Vă rugăm să completați formularul de login .