Sumar:

Hotărâre de Guvern 187 din 2007 - privind procedurile de informare, consultare şi alte modalităţi de implicare a angajaţilor în activitatea societăţii europene

Art. 19

(1) Cheltuielile organului de reprezentare sunt suportate de către SE, care pune la dispoziţia membrilor organului resursele financiare şi materiale necesare, care să le permită să îşi îndeplinească misiunea în mod corespunzător.
(2) Dacă nu se convine altfel, SE va suporta în special cheltuielile de organizare a reuniunilor şi de interpretare, precum şi cheltuielile de sejur şi de deplasare pentru membrii organului de reprezentare şi ai comitetului restrâns.
(3) În măsura în care conducerea centrală şi grupul special de negociere nu decid altfel, atunci când organul de reprezentare este asistat de experţi, societăţile participante vor suporta cheltuielile numai pentru un expert.

 

Pentru a publica un comentariu trebuie sa fiți logat!

Vă rugăm să completați formularul de login .