Sumar:

Hotărâre de Guvern 187 din 2007 - privind procedurile de informare, consultare şi alte modalităţi de implicare a angajaţilor în activitatea societăţii europene

Art. 21

(1) În alte cazuri de constituire a unei SE, angajaţii acesteia, precum şi cei din filialele, sucursalele şi alte sedii secundare ale acesteia şi/sau organul lor de reprezentare au dreptul de a alege, numi, recomanda sau contesta numirea unui număr de membri în organul de control sau de administrare al SE egal cu procentul cel mai mare valabil pentru societăţile participante aferente, înainte de înregistrarea SE.
(2) Dacă nici una dintre societăţile participante nu a fost sub incidenţa unor reguli de participare înainte de înregistrarea SE, aceasta nu are obligaţia să adopte dispoziţii privind participarea angajaţilor.
(3) Organul de reprezentare decide cu privire la alocarea locurilor în organul de control sau de administrare între membrii care îi reprezintă pe angajaţii din diferite state membre sau cu privire la modul în care angajaţii SE pot recomanda sau contesta numirea membrilor în aceste organisme, în funcţie de numărul de angajaţi ai SE din fiecare stat membru. Dacă angajaţii unuia sau ai mai multor state membre nu fac obiectul acestui criteriu proporţional, organul de reprezentare numeşte un membru din unul dintre aceste state membre, în special din statul membru unde se află sediul social al SE, dacă acest lucru este adecvat. Fiecare stat membru poate stabili repartizarea locurilor care îi sunt alocate în cadrul organului de control sau de administrare.
(4) Orice membru al organului de administrare sau, dacă este cazul, al organului de control al SE care a fost ales, numit sau recomandat de organul de reprezentare ori, dacă este cazul, de către angajaţi este membru deplin, având aceleaşi drepturi şi obligaţii cu membrii care îi reprezintă pe acţionari, inclusiv dreptul de a vota.

 

Pentru a publica un comentariu trebuie sa fiți logat!

Vă rugăm să completați formularul de login .