Sumar:

Hotărâre de Guvern 187 din 2007 - privind procedurile de informare, consultare şi alte modalităţi de implicare a angajaţilor în activitatea societăţii europene

Art. 24

(1) Membrii grupului special de negociere sau ai organului de reprezentare, precum şi oricare dintre experţii care îi asistă nu sunt autorizaţi să divulge terţilor informaţiile care le-au fost furnizate în mod expres, cu titlu confidenţial, în interesul legitim al SE. Această prevedere se aplică şi reprezentanţilor angajaţilor în cadrul unei proceduri de informare şi consultare.
(2) Obligaţia prevăzută la alin. (1) continuă să se aplice respectivilor reprezentanţi sau experţi şi după expirarea mandatului lor. Tipul de informaţii supus regimului de confidenţialitate este convenit de părţi în acordurile colective sau în altă formă agreată de parteneri.

 

Pentru a publica un comentariu trebuie sa fiți logat!

Vă rugăm să completați formularul de login .