Sumar:

Hotărâre de Guvern 187 din 2007 - privind procedurile de informare, consultare şi alte modalităţi de implicare a angajaţilor în activitatea societăţii europene

Art. 25

(1) Organul de control sau de administrare al unei SE sau al unei societăţi participante cu sediul în România nu este obligat să comunice informaţii, dacă acestea sunt de natură, în conformitate cu criteriile obiective, să afecteze grav sau să aducă prejudicii funcţionării SE ori, după caz, societăţii participante, filialelor, sucursalelor sau altor sedii secundare ale acestora.
(2) Decizia de a nu comunica aceste informaţii trebuie motivată faţă de reprezentanţii angajaţilor.
(3) În cazul în care membrii grupului special de negociere sau ai organului de reprezentare ori reprezentanţii angajaţilor nu socotesc justificat refuzul organului de control sau de administrare al unei SE ori al unei entităţi juridice participante de a furniza informaţii pe motiv de confidenţialitate, aceştia au dreptul de a se adresa instanţelor competente, potrivit legii.SECŢIUNEA 2
Funcţionarea organului de reprezentare şi procedura informării şi
consultării angajaţilor cu privire la modalităţile prin care
angajaţii sunt implicaţi în activitatea SE.
Protecţia reprezentanţilor angajaţilor


 

Pentru a publica un comentariu trebuie sa fiți logat!

Vă rugăm să completați formularul de login .