Sumar:

Hotărâre de Guvern 187 din 2007 - privind procedurile de informare, consultare şi alte modalităţi de implicare a angajaţilor în activitatea societăţii europene

Art. 27

(1) Membrii grupului special de negociere, membrii organului de reprezentare, reprezentanţii angajaţilor care îşi exercită funcţiile în cadrul unei proceduri de informare şi consultare şi reprezentanţii angajaţilor în organul de control sau de administrare al unei SE, care sunt angajaţi ai SE, ai filialelor, sucursalelor sau ai altor sedii secundare ale SE ori ai unei societăţi participante, beneficiază în cursul exercitării funcţiilor lor de protecţie şi garanţii care să le permită să îşi îndeplinească în mod corespunzător obligaţiile ce le-au fost încredinţate în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii sindicatelor nr. 54/2003.
(2) Prevederile alin. (1) se aplică inclusiv pentru activităţile de participare la reuniunile grupului special de negociere sau ale organului de reprezentare, la orice reuniune organizată în cadrul acordului menţionat în art10 alin. (2) lit. f) sau la orice reuniune a organului de control ori de administrare, precum şi pentru plata salariului cuvenit membrilor angajaţi de către o societate participantă sau de SE ori de filialele, sucursalele sau alte sedii secundare ale sale pe durata absenţei necesare îndeplinirii funcţiilor ce le revin.SECŢIUNEA 3
Contravenţii şi sancţiuni


 

Pentru a publica un comentariu trebuie sa fiți logat!

Vă rugăm să completați formularul de login .