Sumar:

Hotărâre de Guvern 187 din 2007 - privind procedurile de informare, consultare şi alte modalităţi de implicare a angajaţilor în activitatea societăţii europene

Art. 29

(1) Dispoziţiile referitoare la participarea angajaţilor la activităţile organelor unei societăţi comerciale prevăzute de legislaţia română, altele decât cele prevăzute de dispoziţiile prezentei hotărâri, nu se aplică societăţilor europene constituite în temeiul Regulamentului Consiliului (CE) nr. 2.157/2001.
(2) Prezenta hotărâre nu aduce atingere drepturilor existente ale angajaţilor în ceea ce priveşte informarea, consultarea, participarea şi implicarea, prevăzute de legislaţia română, de care beneficiază angajaţii din cadrul unei SE, precum şi din filialele, sucursalele sau alte sedii secundare ale acesteia, altele decât cele de participare în cadrul organelor SE, reglementată de prezenta hotărâre.

 

Pentru a publica un comentariu trebuie sa fiți logat!

Vă rugăm să completați formularul de login .