Sumar:

Ordin nr. 2466 din 2010
pentru aprobarea unor instrucţiuni privind declararea şi plata contribuţiilor individuale de asigurări sociale şi de asigurări pentru şomaj prevăzute la art. III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 58/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi alte măsuri financiar-fiscale

Publicat in MOF nr. 706 - 22/10/2010

În temeiul art. III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 58/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi alte măsuri financiar-fiscale, cu modificările ulterioare, al art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 11/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, 

ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale şi ministrul finanţelor publice emit următorul ordin: 

Art. 1

- (1) Contribuţiile individuale de asigurări sociale şi de asigurări pentru şomaj calculate şi reţinute de către plătitorii de venit potrivit art. III alin. (11) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 58/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi alte măsuri financiar-fiscale, cu modificările ulterioare, denumite în continuare contribuţii individuale de asigurări, se vor declara la organele fiscale competente în administrarea acestora, subordonate Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

(2) Modelul şi conţinutul formularului declaraţiei sunt cele aprobate potrivit art. 1 lit. c) din Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 101/2008 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor, taxelor şi contribuţiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere ori reţinere la sursă, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv formularul 102 "Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetele asigurărilor sociale şi fondurilor speciale", cod 14.13.01.40.

↑ Sus

Loading

Art. 2

- (1) Plata contribuţiilor individuale de asigurări se va efectua de către plătitorii de venit potrivit art. 114 alin. (1) şi (21) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Contul în care se vor plăti contribuţiile individuale de asigurări este cel prevăzut la art. 4 din Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.294/2007 privind impozitele, contribuţiile şi alte sume reprezentând creanţe fiscale, care se plătesc de contribuabili într-un cont unic, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv contul 55.02 "Disponibil al bugetelor asigurărilor sociale şi fondurilor speciale, în curs de distribuire", deschis pe codul de identificare fiscală al contribuabililor, la unităţile Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent în administrarea plătitorului de venit.

(3) Organele fiscale competente în administrarea plătitorilor de venituri vor distribui sumele plătite în contul prevăzut la alin. (2) şi vor stinge contribuţiile individuale de asigurări declarate potrivit art. 1 alin. (1), în conformitate cu dispoziţiile art. 114 şi 115 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

(4) Contribuţiile individuale de asigurări distribuite potrivit alin. (3) se evidenţiază în conturile corespunzătoare de venituri bugetare, codificate cu codul de identificare fiscală al plătitorilor de venit.

↑ Sus

Loading

Art. 3

- Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, ParteaI.

↑ Sus

Loading