s Adăugare comentariu legislație
Sumar:

Lege 76 din 2002 - privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă

Art. 5

În sensul prevederilor prezentei legi, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:
I. angajator - persoana juridica sau persoana fizica cu sediul, respectiv domiciliul, în România ori sucursala, filiala, agentia, reprezentanta din România a unei persoane juridice straine cu sediul în strainatate, autorizata potrivit legii, care încadreaza forta de munca în conditiile legii;
II. loc de munca - cadrul în care se desfasoara o activitate din care se obtine un venit si în care se materializeaza raporturile juridice de munca sau raporturile juridice de serviciu;
III. persoana în cautarea unui loc de munca - persoana care face demersuri pentru a-si gasi un loc de munca, prin mijloace proprii sau prin înregistrare la agentia pentru ocuparea fortei de munca în a carei raza teritoriala îsi are domiciliul sau, dupa caz, resedinta ori la alt furnizor de servicii de ocupare, acreditat în conditiile legii;
IV. somer - persoana care îndeplineste cumulativ urmatoarele conditii:
a) este în cautarea unui loc de munca de la vârsta de minimum 16 ani si pâna la îndeplinirea conditiilor de pensionare;
b) starea de sanatate si capacitatile fizice si psihice o fac apta pentru prestarea unei munci;
c) nu are loc de munca, nu realizeaza venituri sau realizeaza, din activitati autorizate potrivit legii, venituri mai mici decât valoarea indicatorului social de referinta al asigurarilor pentru somaj si stimularii ocuparii fortei de munca, în vigoare;
d) este disponibila sa înceapa lucrul în perioada imediat urmatoare, daca s-ar gasi un loc de munca.
IV1. somer înregistrat - persoana care îndeplineste cumulativ conditiile prevazute la pct. IV si se înregistreaza la agentia pentru ocuparea fortei de munca în a carei raza teritoriala îsi are domiciliul sau, dupa caz, resedinta ori la alt furnizor de servicii de ocupare, care functioneaza în conditiile prevazute de lege, în vederea obtinerii unui loc de munca.
V. stagiu de cotizare - perioada în care s-a platit contributia de asigurari pentru somaj atât de catre asigurat, cât si de angajator sau, dupa caz, numai de catre asigurat;
VI. asigurat - persoana fizica care realizeaza venituri, potrivit legii, si este asigurata pentru riscul pierderii locului de munca, prin plata contributiei de asigurari pentru somaj;
VII. indemnizatie de somaj - o compensatie partiala a veniturilor asiguratului ca urmare a pierderii locului de munca sau a veniturilor absolventilor institutiilor de învatamânt si militarilor care au efectuat stagiul militar si care nu s-au putut încadra în munca;
VIII. masuri de stimulare a ocuparii fortei de munca - acele masuri care au ca scop sprijinirea persoanelor în cautarea unui loc de munca si, în mod deosebit, a somerilor pentru a dobândi statutul de persoana ocupata.
IX. Indicatorul social de referinta al asigurarilor pentru somaj si stimularii ocuparii fortei de munca, denumit în continuare indicator social de referinta, reprezinta unitatea exprimata în lei la nivelul careia se raporteaza prestatiile banesti, cu exceptia indemnizatiei de somaj, suportate din bugetul asigurarilor pentru somaj, acordate atât în vederea asigurarii protectiei persoanelor în cadrul sistemului asigurarilor pentru somaj, cât si în vederea stimularii anumitor categorii de persoane pentru a se încadra în munca, precum si a angajatorilor pentru a încadra în munca persoane în cautarea unui loc de munca.


 

Pentru a publica un comentariu trebuie sa fiți logat!

Vă rugăm să completați formularul de login .