s Adăugare comentariu legislație
Sumar:

Directivă 104 din 1992 - privind cerinţele minime pentru îmbunătăţirea securităţii şi protecţiei sănătăţii lucrătorilor din industria extractivă de suprafaţă şi în subteran

Art. 3

Obligaţii generale
(1) Pentru a garanta securitatea şi sănătatea lucrătorilor, angajatorul ia măsurile necesare pentru a se asigura că:
(a) locurile de muncă sunt proiectate, construite, echipate, date în folosinţă, exploatate şi întreţinute în aşa fel încât să permită lucrătorilor efectuarea sarcinilor de muncă fără a pune în pericol securitatea sau sănătatea proprie ori a celorlalţi lucrători;
(b) exploatarea locurilor de muncă în prezenţa lucrătorilor se face sub supravegherea unui responsabil;
(c) activităţile care comportă un risc special sunt încredinţate numai personalului competent şi se execută conform instrucţiunilor date;
(d) toate instrucţiunile de securitate sunt redactate astfel încât să poată fi înţelese de către toţi lucrătorii la care se referă;
(e) sunt prevăzute instalaţii de prim ajutor adecvate;
(f) toate exerciţiile de securitate necesare se efectuează periodic.
(2) Angajatorul se asigură că este întocmit şi ţinut la zi un document referitor la securitate şi sănătate, denumit în continuare „document de securitate şi sănătate” care îndeplineşte cerinţele prevăzute la articolele 6, 9 şi 10 din Directiva 89/391/CEE.
Documentul de securitate şi sănătate face dovada în special că:
- sunt determinate şi evaluate riscurile la care sunt expuşi lucrătorii la locul de muncă;
- se iau măsurile corespunzătoare pentru a se atinge obiectivele prezentei directive;
- proiectarea, utilizarea şi întreţinerea locului de muncă şi ale echipamentelor prezintă siguranţă.
Documentul de securitate şi sănătate trebuie întocmit înainte de începerea lucrului şi trebuie revizuit dacă locul de muncă suferă modificări majore, extinderi sau transformări.
(3) Dacă la acelaşi loc de muncă sunt prezenţi lucrători din diferite întreprinderi, fiecare angajator răspunde de toate problemele care ţin de responsabilitatea sa.
Angajatorul care, în conformitate cu legislaţia şi practica naţională, răspunde pentru acel loc de muncă, coordonează punerea în aplicare a tuturor măsurilor privitoare la securitatea şi sănătatea lucrătorilor şi înscrie, în documentul de securitate şi sănătate, scopul, măsurile şi modalităţile de punere în aplicare a acestei coordonări.
Dispoziţiile paragrafului anterior nu aduc atingere dispoziţiilor referitoare la răspunderea individuală a angajatorilor prevăzute de Directiva 89/391/CEE.
(4) Angajatorul trebuie să raporteze fără întârziere autorităţilor competente orice accident de muncă grav sau mortal, precum şi orice pericol grav.


 

Pentru a publica un comentariu trebuie sa fiți logat!

Vă rugăm să completați formularul de login .