s Adăugare comentariu legislație
Sumar:

Directivă 44 din 2002 - privind cerinţele minime de securitate şi sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscurile generate de agenţi fizici (vibraţii) [a şaisprezecea directivă specială în sensul articolului 16 alineatul (1) din Directiva 89/391/CEE]

Art. 10

Derogări
(1) În conformitate cu principiile generale ale protecţiei sănătăţii şi securităţii lucrătorilor, statele membre pot, în cazul transportului maritim şi aerian, în împrejurări bine întemeiate, să facă derogări de la Art5 alineatul (3), în ceea ce priveşte vibraţiile transmise întregului corp, dacă, dată fiind dezvoltarea actuală tehnicii şi caracteristicile specifice ale locurilor de muncă, nu este posibil să se respecte valoarea limită a expunerii, în ciuda măsurilor tehnice sau organizatorice luate.
(2) În cazul în care expunerea unui lucrător la vibraţii mecanice este, de regulă, inferioară valorilor de acţiune ale expunerii stabilite la Art3 alineatul (1) litera (b) şi alineatul (2) litera (b), dar variază substanţial de la un moment la altul şi poate depăşi ocazional valoarea limită a expunerii, statele membre pot de asemenea să acorde derogări de la Art5 alineatul (3). Cu toate acestea, valoarea medie a expunerii într-o perioadă de 40 de ore trebuie să fie mai mică decât valoarea limită a expunerii şi trebuie să existe dovezi care să arate că riscurile regimului de expunere la locul de muncă sunt mai scăzute decât cele ale expunerii la valoarea limită a expunerii.
(3) Derogările prevăzute la alineatele (1) şi (2) sunt acordate de statele membre după consultarea partenerilor sociali în conformitate cu legislaţiile şi practicile naţionale. Aceste derogări trebuie însoţite de condiţii care garantează, ţinând seama de împrejurări speciale, că riscurile rezultante sunt reduse la minimum şi că lucrătorii în cauză sunt supuşi unei supravegheri mărite a sănătăţii. Aceste derogări se analizează la fiecare patru ani şi se revocă imediat ce împrejurările care le justifică nu mai există.
(4) La fiecare patru ani, statele membre transmit Comisiei o listă de derogări prevăzute la alineatele (1) şi (2), indicând motivele şi împrejurările exacte care le-au determinat să decidă acordarea derogărilor.


 

Pentru a publica un comentariu trebuie sa fiți logat!

Vă rugăm să completați formularul de login .