s Lege 207 din 2010 - privind completarea Legii nr. 273/2009 pentru modificarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale

Sumar:

Lege nr. 207 din 2010
privind completarea Legii nr. 273/2009 pentru modificarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale

 

Publicat in MOF nr. 767 - 17/11/2010

Art. 1

- După articolul unic al Legii nr. 273/2009 privind modificarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, publicată în Monitorul Oficial al României, ParteaI, nr. 482 din 13 iulie 2009, se introduce un nou articol, articolul II, cu următorul cuprins: 

""Art.II.- Până la data de 1 ianuarie 2011, recalcularea pensiilor prevăzute la art. 49 alin. (4) şi la art. 52 din Legea nr. 19/2000, cu modificările şi completările ulterioare, se face potrivit prevederilor existente până la data intrării în vigoare a prezentei legi, respectiv prevederile art. 49 alin. (4) şi ale art. 52, astfel cum au fost modificate prin Legea nr. 250/2007 pentru modificarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale." 

↑ Sus

Loading